Petrol koks

Rafinerije nafte su velika procesna industrijska postrojenja u kojima se iz sirove nafte različitim procesima izdvajaju naftni derivati (kao što su npr. tekući plin, dizelsko gorivo, benzin, mlazno gorivo, motorna ulja . . .

 

Naftni koks pripada grupi materijala s visokim udjelom ugljika. Proizvodi se koksiranjem sirovina dobivenih iz ostataka primarnih i sekundarnih procesa prerade nafte. Postoji niz čimbenika koji određuju kvalitetu naftnog koksa: primjerice gustoća, sadržaj metala i sumpora, električni otpor, koeficijent toplinske rastezljivosti. Poznavanje strukturnih parametara također doprinosi karakterizaciji i uporabi koksa. Petrol koks se najviše koristi u industriji za proizvodnju i kao energent.