Usluge poslovnih partnera

U našoj grupaciji koju čini Esseker grupa sa svojim poslovnim partnerima svakako moramo istaknuti slijedeće proizvode i usluge:

  • Prodaja uglja i petrol koksa
  • Prodaja Nafte
  • Prodaja mehanizacije
  • Proizvodnja i prodaja opekarskih proizvoda
  • Nekretnine
  • Mjenjačke i poslovne djelatnosti